Pravidla

– Do soutěže PES PŘÍBRAMI lze přihlásit jakéhokoliv psa, registrovaného v PŘÍBRAMI. Soutěž probíhá na stránkách www.pespribrami.cz, přihlásit psa mohou pouze majitelé psů zaregistrovaní v Příbrami. A přihlašovat je mohou pouze občané starší 18 let.

– Majitelé mohou své psy přihlašovat vyplněním formuláře na stránkách soutěže. Kromě požadovaných údajů je nutné k přihlášce připojit fotografii přihlašovaného psa ve formátu jpg, ideálně v orientaci na šířku, minimálně o rozměrech 600×400 px.

– Zasílat přihlášky do soutěže lze v termínu od 4. července 2018 do 31. července 2017. Uzávěrka k zasílání fotografií je dne 31. července 2017 ve 23:59. Fotografie, zaslané po tomto datu, nebudou do soutěže zařazeny. Případné změny (prodloužení registrace) budou uveřejněny na webových stránkách soutěže.

– Každý pes může být nominován pouze jedenkrát.

– Počet psů, které jedna osoba může do soutěže přihlásit, není limitován.

– Skupinové nominace psů nejsou povoleny, každý přihlášený pes musí být přihlášen zvlášť a s vlastní fotografií.

– Soutěžní hlasování bude probíhat v termínu od 2. srpna 2018 do 27. srpna 2018. Hlasuje se prostřednictvím tlačítka „DÁT HLAS“

– Při podezření na falšování či nefér ovlivňování výsledků hlasování si pořadatel soutěže vyhrazuje právo nepoctivě získané hlasy smazat, popřípadě vyloučit ze soutěže psa, pro něhož bylo nepoctivým způsobem hlasováno.

– hlasovat smí každý pouze 1krát

– Pořadatel si vyhrazuje právo kritéria pro omezení hlasování upravit

– Dne 27. srpna 2018 ve 23:59 bude hlasování ukončeno. Deset psů, kteří obdrželi nejvíce hlasů „DÁT HLAS“ postupuje do finále soutěže.

– Celkového vítěze soutěže zvolí z desítky finalistů odborná porota, složená z vybraných osobností Příbramska, zástupců OC Skalka a zástupců partnerů soutěže. Finále se uskuteční v lesoparku Litavka u příležitosti pořádání akce „DEN PRO ZVÍŘE“ A TO 1. ZÁŘÍ od 14 hodin..

– Vítězný pes obdrží titul Pes Příbrami a věcné ceny od pořadatelů a partnerů soutěže. Finalisté na druhém a třetím místě obdrží také ceny od pořadatelů a partnerů soutěže, ovšem v nižší hodnotě, finalisté na čtvrtém až desátém místě obdrží drobné dárky. Seznam darů se může měnit!

– obdarováni budou také hlasující – každý hlasující může zanechat kontaktní údaj (email či telefon) a zapojí se tak do možnosti získat dar. Organizátor vybere z hlasujících jednoho, který obdrží poukaz nebo věcnou cenu v hodnotě 2500kč.

– Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Účast nebo výhru v soutěži nelze vymáhat právní cestou.

– Výherce bude zveřejněn na www.pespribrami.cz, www.ocskalka.cz a na facebook profil oc skalka.

– Výherce bude obeslán emailem ihned po skončení akce. V případě, že se o výhru nepřihlásí do 10. září 2018, propadá výhra ve prospěch organizátora akce.

Organizátorem akce je OC Skalka (v zastoupení Vít Rosenbaum, Za Poštou 1036, 263 01 Dobříš)

– Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla a podmínky soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.

– Organizátor si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit soutěžícího, který se jakýmkoliv podvodným způsobem bude snažit ovlivnit výsledky soutěže nebo na kterého bude mít pořadatel podezření, že se o takový způsob jednání jen pokusil. Organizátor o vyřazení soutěžícího ze soutěže nemusí nijak informovat.

– O jakýchkoliv námitkách vůči průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor, rozhodnutí organizátora o námitkách je konečné. Výsledek soutěže je taktéž konečný, bez možnosti odvolání a není soudně vymahatelný.

– Účast v soutěži ani žádnou z výher není možné vymáhat právní cestou. Stejně tak není možné požadovat namísto případné výhry alternativní plnění v penězích.

– Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře na emailovou adresu v případě její změny či přesměrování na jinou emailovou adresu.

– Organizátor soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry.

– Organizátor není odpovědný za výhry dodávané do soutěže třetími osobami.

– Účastník soutěže zveřejňuje veškeré údaje výhradně na vlastní odpovědnost.

– Účastí na akci vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazuje se je dodržovat. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů pořadatelem coby správcem osobních údajů, a to i prostřednictvím organizátora coby zpracovatele osobních údajů, po dobu 10 let od skončení akce za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.

– Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že její pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele.

– Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci obchodních partnerů OC Skalka, kteří mají uzavřenou smlouvu o pronájmu v OC Skalka. V případě, že se výhercem stane osoba, která splňuje tyto podmínky, výhra není platná a nepředá se.

– Případné dotazy lze zasílat na e-mailovou adresu – info@pespribrami.cz

Partneři

adidas Alpine Pro Be Fit Benu Billa CafeBar Skalka Českomoravská stavební spořitelna Echo - hudba pro vás Energon Grün kadeřnictví Chovatelské potřeby Kanzelsberger Studio Karolina Mobil obchod American Nails newmode Ravak Schneeberg Šneček Trafika Pes Web Psí útulek Lazec